Wymiana kotłów co

Wymiana kotłów co
Wymiana kotła CO, gazowego , węglowego co

Stary kocioł CO ma zazwyczaj niską sprawność, spowodowaną przestarzałą konstrukcją, brakiem odpowiedniej izolacji cieplnej.

Stare kotły CO nie potrafią szybko reagować na zmieniające się warunki pogodowe i wymaganą temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach. Nowy kocioł centralnego ogrzewania -stałopalny- posiada wyższą sprawność odbioru energii cieplnej z paliwa. Wymiana kotła co grzewczego na nowszy model wymaga zazwyczaj modernizacji kotłowni, czy też komina. O tym na jaki kocioł wymienimy nasz stary kocioł CO, zdecyduje to, czy razem z wymianą kotła centralnego ogrzewania, zdecydujemy się na zmianę paliwa. Przy wymianie paliwa na olejowe lub gazowe zamienia się również naczynie wzbiorcze na przeponowe, które nie tylko zabezpieczy instalację przed wzrostem ciśnienia, ale również odetnie dostęp powietrza do wody instalacyjnej. Odwrotnie postępuje się w przypadku zamiany kotła gazowego lub olejowego na kocioł na paliwo stałe. W przypadku zamiany kotła wysokotemperaturowego na nisko temperaturowego niezbędne jest zwiększenie średnicy rur, a także często naczynia wzbiorczego i pompy obiegowej, tak aby pasowały do nowej instalacji.


Same kotły CO możemy podzielić na:
Kotły stałopalne - węglowe, koksowe, opalane drewnem, miałem węglowym, na eko-groszek itp..
Kotły CO ciekłe - opalane paliwami płynnymi - olej opałowy.
Kotły CO gazowe - na gaz ziemny lub z butli.
Tym samym kotły stałopalne możemy podzielić na kotły stalowe oraz kotły żeliwne. Kotły CO górnego spalania lub kotły CO dolnego spalania, kotły centralnego ogrzewania zasypowe lub z podajnikiem, mamy jeszcze kocioł zgazowujący drewno, kotły CO z palnikiem retortowym, kotły CO z wentylatorem, kotły żeliwne, kotły co na biomasę, kotły bez wentylatora, bez nadmuchu, kotły na eko-groszek, kotły na eko-groszek i miał, kotły z podajnikiem tłokowym, kotły z podajnikiem ślimakowym. itp..

Natomiast gazowy kocioł CO, możemy wybrać między:
kotłami konwencjonalnymi lub kondensacyjnymi,
kotłami jedno- lub dwu funkcyjnymi,
kotłami z otwartą lub zamkniętą komorą spalania,
urządzeniami grzewczymi stojącymi lub wiszącymi,
z bardziej lub mniej rozbudowanym systemem sterowania.