Jest jeszcze jeden ważny problem. Dlaczego szczelne okna zdobyły popularność?

Sami sobie winni
Wentylacja mechaniczna

Bo po ich zastosowaniu zimą jest cieplej - eliminując nieszczelności, likwiduje się dyskomfort wynikający z napływu zimnego powietrza do pomieszczeń.

A więc naturalnym odruchem jest zatykanie otworów, z których wieje, także tych wykonanych po to, by mogła funkcjonować wentylacja. To druga najczęstsza przyczyna złego działania instalacji wentylacyjnej - poprawnie wykonanej, ale nieumiejętnie obsługiwanej. Nawet mając świadomość tego, że wymiana powietrza w pomieszczeniu jest z różnych względów niezbędna, gdy na dworze trzaska mróz, trudno jest się powstrzymać od zlikwidowania nieprzyjemnego przeciągu. Ale jest na to inny sposób niż zatykanie otworów nawiewnych. Już od dłuższego czasu istnieją systemy, w których naturalny ruch powietrza i wszystkie wynikające z tego niedogodności wyeliminowano. Mowa o wentylacji mechanicznej. Najsilniej lansowaną odmianą tego sytemu jest wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Dlaczego warto ją zastosować?

Można lepiej
Wentylacja mechaniczna zapewnia stałą wymianę powietrza w pomieszczeniach niezależnie od pory roku, temperatury, kierunku wiatru i innych czynników mających wpływ na skuteczność wentylacji grawitacyjnej, czyli naturalnej. Ilość wymienianego powietrza dostosowuje się do wielkości domu, liczby mieszkańców i przeznaczenia pomieszczeń - decyduje o niej projektant instalacji, dobierając urządzenia. Możliwość dowolnego ustalenia ilości powietrza wentylacyjnego oraz kontrolowania jego strumienia - zmniejszania go lub zwiększania w dowolnym momencie - to najważniejsza zaleta wentylacji mechanicznej. W przypadku wentylacji grawitacyjnej możliwe jest jedynie ograniczanie strumienia przez przymykanie otworów nawiewnych lub wywiewnych. Zwiększenie strumienia jest trudne, w praktyce możliwe tylko przez otwarcie okien, co jest uciążliwe, zwłaszcza zimą. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej istotna jest też możliwość swobodnego wyboru miejsc, w których zamontowane będą nawiewniki. To również duża zaleta w stosunku do instalacji grawitacyjnej, w której otwory doprowadzające powietrze mogą być umieszczane tylko w ścianach zewnętrznych i oknach. Uniemożliwia to nawiewanie świeżego powietrza bezpośrednio do pomieszczeń bez ścian zewnętrznych. I wreszcie możliwość podgrzewania świeżego powietrza, zanim trafi ono do pomieszczenia - w przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej to właściwie standardowe rozwiązanie. Właśnie w ten sposób eliminuje się zimne przeciągi, które zimą skłaniają mieszkańców do rezygnacji z wentylacji. Ale tym, co w największym stopniu stanowi o atrakcyjności systemu wentylacji mechanicznej, jest możliwość odzyskiwania ciepła z wywiewanego powietrza. To przede wszystkim z tego powodu inwestorzy decydują się ponieść większe koszty inwestycyjne i zainstalować system nieco bardziej skomplikowany niż powszechnie stosowana wentylacja grawitacyjna.

Żeby oszczędzić
Ważnym powodem, dla którego zimą powszechnie ogranicza się intensywność wentylacji, jest nie tylko chęć zapewnienia sobie komfortu cieplnego, ale także zmniejszenia wydatków na ogrzewanie. Świeże, zimne powietrze napływające do wnętrza prędzej czy później musi być podgrzane, żeby w pomieszczeniu utrzymywała się temperatura uznawana za komfortową. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że może to pochłaniać blisko połowę całego ciepła dostarczanego przez urządzenia grzewcze, czyli połowę wydatków na ogrzewanie - taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dom jest bardzo dobrze ocieplony, a mieszkańcy nie ograniczają strumienia powietrza wentylacyjnego. Widać więc, że skuteczna wentylacja kosztuje. Jednak już dawno znaleziono sposób na ograniczenie tych kosztów - odzyskiwanie ciepła z wywiewanego powietrza i ogrzewanie nim powietrza nawiewanego. Służą do tego urządzenia nazywane rekuperatorami. Obecnie wiele firm oferuje je w wersjach odpowiednich do zainstalowania w domach jednorodzinnych.