Instalacje grzewcze

Instalacje grzewcze
Instalacje grzewcze

Powszechnie dostępne źródła pozyskania energii cieplnej, to:

Ciepło doprowadzane do nas z elektrociepłowni - PEC
Ogrzewanie poprzez proces "spalania" paliwa, i tutaj mamy kilka podstawowych paliw:
Węgiel i jego odmiany, jak węgiel kamienny, brunatny, koks. Drewno opałowe, jak i surowce wtórne z przeróbki drzewnej.Są to paliwa stale.
Olej opałowy, tzw. ropa opałowa, ropa naftowa. Są to paliwa ciekłe, płynne. Mamy jeszcze paliwa gazowe, takie jak: gaz ziemny CNG jak i gaz Propan-Butan PNG, czyli gaz z butli.
Piec do spalania tych paliw, nazywamy potocznie "kotłem Co". W kotłach Co spalamy wszelkie typy paliw, opisane powyżej.
Ciepło uzyskujemy też z prądu elektrycznego , jako tzw. ogrzewanie elektryczne. Coraz częściej sięgamy do alternatywnych źródeł energii cieplnej, i wykorzystujemy tutaj energię słoneczną,(kolektory słoneczne, baterie słoneczne, fotoogniwa) energię powietrzną ( siłę wiatru), energie wodną (turbiny wodne), Pompy ciepła, które pobierają ciepło z wody, ziemi, powietrza.

Nie możemy zapomnieć o źródle energii jakim jest biomasa. Biomasę pozyskujemy z drewna- trociny, pellety, zrąbki drewniane, brykiet, słoma, biogaz pozyskiwany w rolnictwie. Można przyjąć że instalacja centralnego ogrzewania sklada się z:
Źródła ciepła , instalacji kominowej, instalacji rozprowadzającej ciepło, samych urządzeń oddających ciepło.