Nie zapomnij o wentylacji

Wentylacja
Wentylacja

Większą element życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a więc oddychamy zgromadzonym w nich powietrzem. Dlatego niezwykle ważne bywa utrzymanie jego jakości na odpowiednim poziomie, czyli skuteczna wentylacja.

Zadaniem wentylacji bywa zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości powietrza i utrzymanie tego wilgotności na poziomie niepowodującym powstawania grzybów i szkód budowlanych. Bardzo ważne bywa przy tym ograniczenie strat energii towarzyszących koniecznej wymianie ogrzanego powietrza. Idealny bywa więc ten systemem wentylacyjny, jaki dostarcza jeśli najlepszą jakość powietrza przy jednoczesnych minimalnych stratach energii.
Do wentylacji budynków mieszkalnych, poprzez lata niemal całkiem zapomnianej, zaczęto niedawno przykładać dużą wagę.
Powodem tego bywa właśnie dążenie do ograniczenia strat energii. Przez wiele lat, budując nowe domy, zwracano uwagę przede wszystkim na straty ciepła spowodowane tego przenikaniem poprzez przegrody budowlane (ściany, okna, dach itp.). Były one na tyle duże, iż straty wentylacyjne stanowiły zaledwie ich niewielki procent, a więc miały małe znaczenie. Jednocześnie wentylacja odbywała się niejako samoczynnie poprzez nieszczelności w przegrodach budowlanych, zwłaszcza poprzez okna. Wraz z upowszechnianiem się coraz lepszych materiałów izolacyjnych i poprawieniem jakości okien straty wentylacyjne zaczęły odgrywać większą rolę, a wzrost szczelności budynków uniemożliwiał samoczynną wentylację. Wtedy właśnie zaczęły się problemy. Stosunkowo łatwo było przekonać projektantów i inwestorów do stosowania nowych, lepszych materiałów budowlanych, choć znacznie trudniejsza okazała się zmiana starych nawyków dotyczących wentylacji. Co trzeba wiedzieć, ażeby zapewnić w swoim domu (mieszkaniu) odpowiednią jakość powietrza? Jak optymalnie wietrzyć, ażeby z jednej strony nie posiadać problemu z wilgocią i grzybem (pleśnią), a z drugiej ograniczyć do minimum straty energii? Jakie systemy wentylacyjne to umożliwiają? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.