Wilgotność absolutna i względna

Wilgotność absolutna i względna
Wilgotność absolutna i względna

Z zagadnieniem wentylacji są ściśle związane dwa pojęcia: wilgotność absolutna i wilgotność względna. Pierwsze mówi o ilości (w gramach) niewidocznej dla nas pary wodnej zgromadzonej w jednym metrze sześciennym powietrza.

W zależności od temperatury jest ono w stanie unieść określoną ilość pary wodnej. Ciepłe może jej zaabsorbować więcej niż zimne. 1 m3 powietrza o temperaturze 20°C jest w stanie wchłonąć nieco ponad 17 g pary wodnej, ale w tej samej objętości powietrza o temperaturze 0°C zmieści się jej tylko niecałe 5 g. Po przekroczeniu tego poziomu para wodna zaczyna się skraplać, co jest widoczne na przykład jako deszcz, śnieg lub krople wody na butelce wyjętej z lodówki. Wilgotność względna wyrażona w procentach mówi o tym, w jakim stopniu została wyczerpana zdolność powietrza