Wymiana grzejnika co

Wymiana grzejników, kalryferów
Wymiana grzejników, kalryferów

Aby w pełni wykorzystać energię cieplną dostarczona do naszych grzejników, po pewnym czasie należy taki grzejnik odkamienić, przepłukać lub wymienić na nowy.

Wymiany grzejnika dokonujemy też w momencie modernizacji instalacji CO, lub w trakcie remontu domu, mieszkania, bądź ze względów estetycznych.
Na co zwrócić uwagę przy wymianie grzejników?
Zapotrzebowanie na ciepło
Dopuszczalne temperatura i ciśnienie pracy
Przystosowanie do istniejących przyłączy
Przeznaczenie i funkcjonalność
Nowy grzejnik musi zmieścić się w miejsce starego


Wymieniony grzejnik musi posiadać odpowiednią moc cieplną, w blokach - mieszkaniach powinien mieć moc taką jak stary grzejnik, tak jak mamy w umowie.
Moc starego grzejnika żeberkowego poznamy , mnożąc liczbę żeberek starego grzejnika przez moc jednego żeberka. Jedno żeberko grzejnika żeliwnego ma moc cieplną 130 W dla wysokości 60 cm, i 230 W dla wysokości 90 cm. Tak więc jeśli mieliśmy grzejnik żeberkowy o wysokości 60 cm, i np. 5 żeberkach, to nowy grzejnik powinien mieć moc cieplną 650 W. Oprócz wartości technicznych, jak moc, wymiary, sposób oddawania ciepła, ważną rzeczą jest wygląd, wymienionego grzejnika. Gdzie najlepiej zamontować nowy grzejnik? Zwykle umieszcza się je w tych punktach, w których występują największe straty ciepła. Dlatego najlepszą opcją jest zamontowanie ich na ścianach zewnętrznych pod oknami, skąd napływa zimne powietrze, wymagające najszybszego ogrzania.
Wymieniam tutaj tylko grzejniki wodne, a przecież niejednokrotnie w przypadku modernizacji systemu ogrzewania, rezygnujemy z ogrzewania wodnego, na rzecz ogrzewania np. gazowego czy elektrycznego, i montujemy grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe podokienne.