Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. w domu i w mieszkaniu.

Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania

Umownie można przyjąć że instalacja centralnego ogrzewania składa się z:
- źródła ciepła,
- instalacji kominowej,
- instalacji rozprowadzającej ciepło, oraz
- samych urządzeń oddających ciepło


Powszechnie dostępne źródła pozyskania energii cieplnej, to:
- Ciepło doprowadzane do nas z elektrociepłowni - PEC
- Ogrzewanie poprzez proces "spalania" paliwa, i tutaj mamy kilka podstawowych paliw:
- Węgiel i jego odmiany, jak węgiel kamienny, brunatny, koks. Drewno opałowe, jak i surowce wtórne z przeróbki drzewnej. Są to paliwa stale.
- Olej opałowy, tzw. ropa opałowa, ropa naftowa. Są to paliwa ciekłe, płynne. Mamy jeszcze paliwa gazowe, takie jak: gaz ziemny CNG jak i gaz Propan-Butan PNG, czyli gaz z butli.
Piec do spalania tych paliw, nazywamy potocznie "kotłem Co". W kotłach Co spalamy wszelkie typy paliw, opisane powyżej.
- Ciepło uzyskujemy też z prądu elektrycznego , jako tzw. ogrzewanie elektryczne. - Coraz częściej sięgamy do alternatywnych źródeł energii cieplnej, i wykorzystujemy tutaj energię słoneczną,(kolektory słoneczne, baterie słoneczne, fotoogniwa) energię powietrzną ( siłę wiatru), energie wodną (turbiny wodne), Pompy ciepła, które pobierają ciepło z wody, ziemi, powietrza.
- Nie możemy zapomnieć o źródle energii jakim jest biomasa. Biomasę pozyskujemy z drewna- trociny,pellety, zrąbki drewniane, brykiet,, słoma, biogaz pozyskiwany w rolnictwie.

INSTALACJE CO - CENTRALNE OGRZEWANIE:
* odpowietrzanie instalacji C.O.
* montaż głowic termostatycznych
* wymiana zaworów przy grzejnikach
* montaż kotłów CO,
* montaż kotłów na EKO-GROSZEK, węgiel, drewno, i inne paliwa stałe.
* wymiana i montaż pomp c.o.
* montaż grzejników aluminiowych
* montaż grzejników łazienkowych
* montaż grzejników stalowych
* montaż grzejników żeberkowych
* montaż grzejników gazowych
* montaż ogrzewania podłogowego
* montaż ogrzewania ściennego
* wymiana i montaż naczyń zbiorczych, wyrównawczych
* montaż wkładów kominkowych z wymiennikiem lub płaszczem wodnym
* montaż kuchni i pieców z płaszczem wodnym
* instalacja, montaż kotłowni
* montaż instalacji centralnego ogrzewania
* montaż elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody