Po co wentylacja mechaniczna

Po co wentylacja mechaniczna
Po co wentylacja mechaniczna

Standardowym rozwiązaniem w projektach domów jednorodzinnych jest wentylacja grawitacyjna, która działa na skutek naturalnej sity wyporu w pionowych kanałach wentylacyjnych, powstającej w wyniku różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu.

Do wywołania przepływu powietrza nie jest potrzebne żadne urządzenie mechaniczne. Na ruch powietrza duży wpływ także wiatr, może on zarówno wspomagać, jak i utrudniać działanie wentylacji grawitacyjnej. Zakłada się, że kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa niż w pomieszczeniach, powietrze napływa do wnętrza domu przez szczeliny lub otwory nawiewne w oknach bądź ścianach (kiedyś przyjmowało się, że do napływu powietrza wystarczą nieszczelności w oknach i drzwiach, jednak nowoczesna stolarka jest zdecydowanie bardziej szczelna, więc konieczne jest stosowanie specjalnie wykonanych otworów). Następnie powietrze to przepływa przez pomieszczenia w kierunku kratek wentylacyjnych i wypływa przez kanały wentylacyjne. Kratki wentylacyjne wywiewne umieszcza się w kuchniach, łazienkach, ubikacjach i garderobach. Zgodnie z polską normą wymiary przewodów wentylacji grawitacyjnej oblicza się dla siły wyporu przy temperaturze zewnętrznej +12°C, bez uwzględniania wpływu wiatru. Przy wyższej temperaturze wymiana powietrza w pomieszczeniach może się odbywać jedynie przez otwarte okna. Pewnym sposobem na uniezależnienie skuteczności wentylacji od pogody jest zastosowanie urządzeń wymuszających przepływ powietrza, czyli wentylatorów. Najczęściej spotykane rozwiązanie to wentylatory wyciągowe montowane zamiast kratek na wlotach do grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych. Powszechnie uważa się, że zamontowanie wentylatorów ściennych jest najprostszą metodą usprawnienia wentylacji grawitacyjnej. Rozwiązanie to ma jednak istotne wady. Przede wszystkim większość wentylatorów ściennych uciążliwie hałasuje. Pojedynczy wentylator wyciągowy ma na ogół znacznie większą wydajność od wymaganej dla pojedynczej kratki wentylacyjnej, więc ciągła praca wszystkich wentylatorów oznaczałaby zwiększone straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego, nie mówiąc już o zużyciu energii do napędu samych wentylatorów. Dlatego wentylatory ścienne montowane zamiast kratek wentylacyjnych służą raczej do krótkiego, ale intensywnego przewietrzania pomieszczeń takich jak łazienki i ubikacje. Jednak wówczas powstaje problem z wentylowaniem domu w czasie, gdy wentylatory nie pracują. Zasłaniają one wloty do kanałów grawitacyjnych, uniemożliwiając naturalny wypływ powietrza, więc wentylacja, nawet zimą, może się odbywać jedynie przez otwarte okna.