Prawidłowa wentylacja

Prawidłowa wentylacja
Prawidłowa wentylacja

Wentylacja, czyli wymiana powietrza w pomieszczeniach, od wieków odbywała się w sposób naturalny – przez liczne nieszczelności w ścianach, drzwiach i oknach.

Wraz z udoskonalaniem technologii budowlanych niezbędne okazywało się dostosowywanie do nich systemu wentylacji. Obowiązującym już od wielu lat standardem stała się instalacja, której zasadniczym elementem są pionowe kanały wentylacyjne. Na skutek naturalnej siły wyporu będącej wynikiem różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu powstaje w nich tak zwany ciąg kominowy – tym większy, im wyższy jest komin. W efekcie powietrze z wnętrza domu wypływa przez kanały, a na jego miejsce napływa świeże. Do działania takiego systemu konieczne jest zatem istnienie umożliwiających to otworów. Jeszcze kilkanaście lat temu przyjmowało się, że wystarczą do tego nieszczelności w oknach i drzwiach. Wraz z pojawieniem się na rynku stolarki z gumowymi uszczelkami i nowoczesnymi okuciami problemem stała się niewystarczająca wentylacja lub jej brak w nowo budowanych i modernizowanych budynkach. Na ich ścianach pojawiał się grzyb – typowy objaw niedziałającej wentylacji. Przyczyną była nadmierna wilgotność względna powietrza. To właśnie wilgoć, którą sami produkujemy, oddychając, pocąc się, a także gotując i piorąc, jest najczęściej występującym, odbieranym przez nas jako zaduch, zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach. Dlaczego mimo istnienia kanałów i kratek wentylacyjnych powietrze nie wypływa z pomieszczenia? Przyczyny bywają różne, ale najczęstszą jest brak dostatecznie dużych otworów umożliwiających napływ świeżego powietrza. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że aby powietrze mogło wypłynąć, w jego miejsce musi napłynąć świeże, inaczej po pewnym czasie w pomieszczeniu powstałaby próżnia. A ciąg kominowy jest zdecydowanie za słaby, aby ją wytworzyć. To powoduje, że w przypadku niemożliwości napływu świeżego powietrza ustaje także wypływ. A zatem jeśli zastosowało się szczelną stolarkę, należy stworzyć możliwość dopływu powietrza inną drogą. Dlatego po kilku latach od rozpowszechnienia się na rynku szczelnych okien popularność zaczęły zdobywać specjalne nawiewniki montowane w oknach lub ścianach. Dzięki nim problem zagrzybienia nie jest już tak częsty.