Montaż rozdzielacza do ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe
Montaż rozdzielacza do ogrzewania podłogowego

Rozdzielacz jest jednym z elementów ogrzewania podłogowego, ale nie tylko.

Rozdzielacz stosujemy także przy ogrzewaniu ściennym, jak i przy ogrzewaniu grzejnikowym. Rozdzielacz możemy wyposażyć w dodatkowe akcesoria, jak: zawory termostatyczne, które umożliwiają zamontowanie siłowników termicznych. Po zamontowaniu takich siłowników każda sekcja może być sterowana automatycznie. Zalecam wyposażyć belkę rozdzielacza w rotametry, które pozwalają na precyzyjne wyregulowanie przepływów w pętlach grzewczych.