Montaż instalacji gazowych

Grzejnik
Montaż instalacji gazowych

Instalacje gazowe w domu i w mieszkaniu.

Usługi gazownicze:
- wykonanie instalacji gazu ziemnego
- montaż uchwytu stabilizującego gazomierz
- projekty instalacji gazowych
- wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych
- lutowanie twarde, zaciskanie
- podłączanie i odbiór kominków gazowych
- modernizacja wewnętrznych instalacji gazowych
- montaż kotłów co
- montaż urządzeń cwu
- montaż kuchenek gazowych


Układ przewodów za zaworem głównym, prowadzonym na zewnątrz i wewnątrz budynku nazywamy instalacją gazową. Najczęściej używane materiały do instalacji gazowych to: - rury miedziane - rury stalowe. Przewagą rur miedzianych nad rurami stalowymi jest łatwy, szybki i przede wszystkim bezinwazyjny montaż oraz estetyczny wygląd. Instalacja gazowa wewnętrzna, wykonujemy ją z rur miedzianych, lutowanych lutem twardym, lub systemem zaciskanym. System zaciskany daje największy komfort, i estetykę wykonania.

Urządzenia - odbiorniki gazu:
- Nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne - tak można określić dzisiejsze urządzenia grzewcze.
- Kotły gazowe Co
- Podgrzewacze wody - gazowe
- Kuchenki gazowe
- Kominki gazowe
- Grzejniki gazowe - podokienne z zamkniętą komora spalania


Bezpieczeństwo!
Jeśli w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo powietrza (a dokładniej zawartego w nim tlenu), podczas spalania gazu powstaje dwutlenek węgla - gaz naturalnie obecny w powietrzu. Jeśli jednak ilość powietrza, a tym samym tlenu jest zbyt mała, następuje spalanie częściowe. Produktem takiego spalania jest trujący gaz - tlenek węgla (czad). Należy pamiętac o sprawnej instalacji wentylacyjnej ! Rury gazowe powinny być prowadzone po wierzchu ścian. Wyjątek stanowią rury stalowe, które po sprawdzeniu szczelności mogą być zabudowane nieuszczelnioną obudową lub ukryte w bruździe osłoniętej ekranem albo wypełnionej dającą się łatwo usunąć i niepowodującą korozji przewodów masą tynkarską. Zastrzeżenie, że obudowa nie może być szczelna, wynika ze względów bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby w razie rozszczelnienia instalacji gaz mógł się wydostać spoza obudowy i zostać usunięty przez instalację wentylacyjną, nie powodując zagrożenia dla użytkowników instalacji. Należy także pamiętać, że rury z gazem płynnym (jest cięższy od powietrza) w przeciwieństwie do tych transportujących gaz ziemny powinny być poprowadzone przy podłodze, gdzie musi się również znajdować otwór wywiewny, którym w razie niebezpieczeństwa gaz mógłby być usunięty poza budynek.

Aby bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej właściciel lub zarządca nieruchomości zgodnie z zapisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 1994r. Nr b9, poz. 414 ze zmianami) powinien co najmniej raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać tylko upoważnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

Przepisy!
Instalacja na posesji i w domu. Aby wykonać wewnętrzną instalację gazową, trzeba uzyskać pozwolenie na jej budowę. Jeżeli przebieg przewodów i miejsca odbioru gazu w budynku zostały zaznaczone w projekcie architektoniczno-budowlanym, sprawę mamy załatwioną - nie musimy robić odrębnego projektu instalacji i uzyskiwać dodatkowego pozwolenia. Natomiast gdy gaz chcemy doprowadzić do budynku, w którym taka instalacja nie była wcześniej przewidziana, wykonanie projektu jest niezbędne, tak samo jak załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wybierając projektanta, pamiętajmy o tym, że musi on mieć uprawnienia do projektowania instalacji gazowych.