Przegląd rekuperatorów

Przegląd rekuperatorów
Przegląd rekuperatorów

Na komfort cieplny mieszkańców największy namowa posiadają temperatura i wilgotność względna powietrza. Ale chociażby gdy są one optymalne, nie będziemy się odczuwać dobrze, gdy powietrze w pomieszczeniu nie będzie wystarczająco dobrej jakości.

Powietrze w pomieszczeniu może istnieć zanieczyszczone poprzez oddychanie, pocenie się, gotowanie, palenie tytoniu, wydzielające się z materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz rozpuszczalniki, impregnaty czy również znajdujące się w powietrzu napływającym z zewnątrz substancje chemiczne charakterystyczne do dużych miast (na przykład spaliny) i mikroorganizmy. Dopóki ich stężenie w powietrzu znajduje się poniżej dopuszczalnego poziomu, nie odczuwa się ich obecności, choć gdy zostanie on przekroczony, zaczynają nam przeszkadzać, a chociażby szkodzić. Z tego powodu wszelki dom musi istnieć wyposażony w instalację wentylacyjną. Dzięki niej zanieczyszczenia powietrza są rozcieńczane i usuwane, a jednocześnie do pomieszczeń bywa dostarczany tlen do oddychania i do spalania paliw w urządzeniach grzewczych.